Parkhotel De Branding
Doorwerth 
2-5 juni 2003


  
INSTRUCTIES VOOR MODERATOREN

 

De wetenschappelijke invulling van de sessies van de Endo-Neuro Meetings ligt in de handen van moderatoren. De organisatiecommissie van de Dutch Endo-Neuro-Psycho Meeting 2003 (ENP2003) heeft de onderstaande taken voor de moderatoren op een rijtje gezet alsmede de randvoorwaarden aangegeven waarbinnen sprekers kunnen worden uitgenodigd. 
Vooropgesteld wordt dat de moderatoren verzocht worden toch vooral ook vooral jonge onderzoekers te laten presenteren.
Daarnaast kunt u op kosten van de meetingorganisatie een binnen- of buitenlandse 'main speaker' uitnodigen. De achtergrond van deze voorkeur is uitgebreid terug te vinden op de webpagina met de historie van Endo-Neuro-Psycho Meetings (www.enmeeting.nl/enp/history).

Deadlines:
15 december 2002: definitief sessievoorstel indienen met overzicht toezeggingen sprekers
15 februari 2003: definitief programma van de sessie indienen (alle sprekers toegezegd)
15 april 2003: abstracts sprekers

De volgende gedetaileerde richtlijnen gelden voor de moderatoren:

        U nodigt zelf sprekers uit voor uw sessie. Een sessie duurt standaard 1.5 uur waarbinnen 1 voordracht van een senior wetenschapper van 30 min en 4 korte voordrachten van 15 min van (jonge) onderzoekers (alles inclusief discussie). In uitzonderlijke gevallen, en na overleg met de programmacommissie, betaat er de mogelijkheid te kiezen voor twee 30 min, en twee 15 min voordrachten. Let op: om uitwisseling met parallelsessies mogelijk te maken dient U vast te houden aan voordrachttijden van 15 of 30 min.

         Voor de door u uitgenodigde Nederlandse sprekers zijn geen reisvergoedingen beschikbaar, wel kunnen deze sprekers zich gratis inschrijven voor de dag van hun voordracht. U ontvangt rond 15 april 2003 een bericht van de organisatie of deze inschrijvingen bij het meetingsecretariaat zijn binnengekomen.

       Indien een Nederlandse 'main speaker' wordt uitgenodigd, worden de reiskosten in Nederland vergoed.

        Voor uitgenodigde buitenlandse 'main speaker' draagt uzelf verantwoording voor zijn/haar reisschema, inclusief het vervoer van Schiphol naar Doorwerth. Als moderator draagt u ook zorg voor inschrijving van uw buitenlandse spreker. Inschrijving is gratis voor de gehele duur van de meeting  U ontvangt rond 15 april 2003 een reminder van het meetingsecretariaat als deze inschrijving niet werd ontvangen.

         Reiskosten van de gastsprekers worden als volgt vergoed:
- Vliegtickets op basis van toeristklasse APEX tarief met een maximum van 1000.
- Treinkaartjes (ook Schiphol-Arnhem).
- Eigen vervoer met 0.30 per kilometer.
- Taxikosten Arnhem-Doorwerth.
- Restitutie vindt plaats via een declaratieformulier (inlevering kopie vliegticket en andere bonnen) waarbij het bedrag hetzij naar u of rechtstreeks naar uw buitenlandse gast wordt overgemaakt. Een declaratieformulier zal beschikbaar zijn tijdens de meeting, maar zal u tevens ter beschikking worden gesteld per e-mail.
- Voor sprekers uit Amerika en andere werelddelenkunt u indien nodig een extra overnachting declareren met een maximum van 150.

        Rond 15 december 2002, of zoveel eerder als mogelijk, wordt inzending van uw definitief sprekersvoorstel inclusief voorlopige titels verwacht, en een mededeling of genoemde sprekers inmiddels hebben toegezegd.

        Uiterlijk 15 februari 2003 dient u het definitieve schema van de sessie in. Sprekers, titels van voordrachten en sprekertijden moeten hierin worden aangegeven, maar ook de naam van de sessievoorzitter indien u deze taak niet zelf vervult.

        Uiterlijk 15 april 2003 wordt een abstract van uw sprekers verwacht. Dat is de datum dat de inschrijving sluit.

         Als moderator kunt u zich gratis inschrijven voor de dag van uw sessie. Indien u (een) co-moderator(en) heeft, geldt dit voor slechts de hoofdmoderator danwel de eerstgenoemde chairperson van de sessie.

De 2nd Endo-Neuro-Psycho Meeting zal na 15 januari 2003 worden aangekondigd middels een affiche, een mededeling in Mediator, een e-mail alert naar de participanten van vorige Endo-Neuro(-Psycho) Meetings en met gelijktijdige aankondiging van de inhoud op de website www.enpmeeting.nl. Na 1 maart 2003 komt het definitieve programma op deze website en wordt de inschrijving en toezending van abstracts opengesteld.

Richtprijzen van de registratiekosten per dag zijn: dagprogramma 45, diner 30, een-persoons accommodatie 55, 2-persoons-accommodatie 35.

Mochten er nog vragen zijn omtrent bovenstaande neemt u dan gerust contact op met de voorzitters van de wetenschappelijke voorbereidingscommissies.

Hanno Pijl (voorzitter endo-programmacommissie)
t 071 526 4470
h.pijl@lumc.nl

Gerard J. Boer (voorzitter neuro-programmacommissie)
t 020 566 5509
g.boer@nih.knaw.nl

Jeroen Schmitt (voorzitter gedrags-programmacommissie)
t 043 388 1036

j.schmitt@np.unimaas.nl

Datum 12/11/02


home ENPmeeting | home ENP2003